PALOMA

Profesionalni program nudi širok izbor artikla za celokupno servisiranje potrošnog materijala za lance hotela, restorane, kafiće, preduzeća, zdravstvene i javne ustanove.
Paloma je proizvođač sa tradicijom dugom 130 godina u proizvodnji higijenskog papira na području Evrope. Kupcima je na raspolaganju širok izbor higijenskog papira različitog kvaliteta i cena.

Širok izbor higijenskog papira je prvenstveno namenjen servisiranju javnih prostorija sa velikim protokom ljudi, gde su zahtevi za higijenom, sušenjem ruku, potrošnjom papira u sanitarnim prostorijama, čišcenjem, poliranjem, pakovanjem i zaštitom izuzetno visoki.

Program obuhvata odabrani asortiman higijenskih proizvoda u formi papirnih ubrusa i toaletnog papira koji su prilagođeni različitim profilima upotrebe i zahtevima potrošaca. Na raspolaganju su  celokupne serije papirnih ubrusa i toaletnog papira u različitim grupama kvaliteta i različitih načina savijanja, (rolne, složeni) veličina i pakovanja. Imamo i veliku ponudu papirnih salveta u različitim bojama, dimenzijama, slojevima i kvalitetu.

Za bolje raspoznavanje i kvalitet proizvoda, dizajnirana su dva simbola, koji označavaju proizvode višeg kvaliteta sa oznakom 100% celuloza. Simbol sa tom oznakom, znači da je proizvod napravljen isključivo od tog materijala. Simbol sa natpisom 100 % recycling znači da je proizvod napravljen od papira koji se može ponovo koristiti i štiti životnu sredinu.

Složivi program


Šifra: 6810
Opis: Složivi ubrus - beli
24,3x22 cm
Slojeva - 2 sl.
U paketu - 200l
U kartonu - 20 paketa

Šifra: 6810s
Opis: Složivi ubrus - beli
24,3x22 cm
Slojeva - 2 sl.
U paketu - 200l
U kartonu - 20 paketa

Šifra: 2311
Opis: Složivi ubrus - beli
24,3x22 cm
Slojeva - 2 sl.
U paketu - 200l
U kartonu - 20 paketa

Šifra: 2522
Opis: Složivi ubrus - beli
24,3x22 cm
Slojeva - 2 sl.
U paketu - 200l
U kartonu - 20 paketa

Okrugli program


Šifra: 6278
Opis: Složivi ubrus - beli
24,3x22 cm
Slojeva - 2 sl.
U paketu - 200l
U kartonu - 20 paketa

Šifra: 2477
Opis: Složivi ubrus - beli
24,3x22 cm
Slojeva - 2 sl.
U paketu - 200l
U kartonu - 20 paketa

Šifra: 5264
Opis: Složivi ubrus - beli
24,3x22 cm
Slojeva - 2 sl.
U paketu - 200l
U kartonu - 20 paketa

Šifra: 4020
Opis: Složivi ubrus - beli
24,3x22 cm
Slojeva - 2 sl.
U paketu - 200l
U kartonu - 20 paketa

Šifra: 2392
Opis: Složivi ubrus - beli
24,3x22 cm
Slojeva - 2 sl.
U paketu - 200l
U kartonu - 20 paketa

Šifra: 4656
Opis: Složivi ubrus - beli
24,3x22 cm
Slojeva - 2 sl.
U paketu - 200l
U kartonu - 20 paketa

Šifra: 3857
Opis: Složivi ubrus - beli
24,3x22 cm
Slojeva - 2 sl.
U paketu - 200l
U kartonu - 20 paketa

Šifra: 4723
Opis: Složivi ubrus - beli
24,3x22 cm
Slojeva - 2 sl.
U paketu - 200l
U kartonu - 20 paketa

Šifra: 2225
Opis: Složivi ubrus - beli
24,3x22 cm
Slojeva - 2 sl.
U paketu - 200l
U kartonu - 20 paketa

Šifra: 2249
Opis: Složivi ubrus - beli
24,3x22 cm
Slojeva - 2 sl.
U paketu - 200l
U kartonu - 20 paketa

Šifra: 6704
Opis: Složivi ubrus - beli
24,3x22 cm
Slojeva - 2 sl.
U paketu - 200l
U kartonu - 20 paketa

Šifra: 6582
Opis: Složivi ubrus - beli
24,3x22 cm
Slojeva - 2 sl.
U paketu - 200l
U kartonu - 20 paketa

Šifra: 6803
Opis: Složivi ubrus - beli
24,3x22 cm
Slojeva - 2 sl.
U paketu - 200l
U kartonu - 20 paketa

Šifra: 4310
Opis: Složivi ubrus - beli
24,3x22 cm
Slojeva - 2 sl.
U paketu - 200l
U kartonu - 20 paketa

Salvete


Šifra: 1649
Opis: Složivi ubrus - beli
24,3x22 cm
Slojeva - 2 sl.
U paketu - 200l
U kartonu - 20 paketa

Šifra: 9613
Opis: Složivi ubrus - beli
24,3x22 cm
Slojeva - 2 sl.
U paketu - 200l
U kartonu - 20 paketa

Šifra: 5425
Opis: Složivi ubrus - beli
24,3x22 cm
Slojeva - 2 sl.
U paketu - 200l
U kartonu - 20 paketa

Šifra: 7107
Opis: Složivi ubrus - beli
24,3x22 cm
Slojeva - 2 sl.
U paketu - 200l
U kartonu - 20 paketa