gif

Plutani zapušači

Prirodni proizvod

Portugal je sa 54% globalne proizvodnje najveći svetski proizvođač čepova. Pluta je prirodni materijal, čije su fizičke i hemijske osobine našle primenu u najrazličitijoj i najzahtevnijoj industriji kao što je aeroindustrija i vino, infrastruktura i automobilska industrija.

Naširoko su poznati napori da se promoviše upotreba plute kao obnovljivog resursa, vodeći računa o životnoj sredini.

Od samih početaka, čep od prirodne plute i staklena flaša bili su saveznici vina.

Intimno savezništvo – vina, stakla i plutanog čepa – traje do danas. Suštinski, ove tri stvari su neodvojive. Fizičke i hemijske karakteristike vina ne samo da mu obezbeđuju zaptivenost već i omogućavaju vinu da „zri“ u flaši. Uzgajivači grožđa znaju da ni jedan drugi proizvod ne može bolje očuvati integritet vina od samog plutanog čepa.

Tajna karakteristika čepa leži u jedinstvenoj ćelijskoj strukturi, koju tehnologija ne može da kopira. Čep se sastoji od saća malih ćelija suberina, složene masne kiseline, napunjene gasom poput vazduha. Svaki kubni santimetar čepa sadrži u proseku 40 miliona ćelija. Postoji oko 800 miliona ćelija u svakom čepu. Ovakva ćelijska struktura omogućava čepu da se lakše kompresuje. Zapanjujuće je da se veličina čepa može smanjiti na polovinu sopstvene veličine bez gubitka fleksibilnosti. Ćelije poput jastuka poseduju takozvanu elastičnu memoriju. Kada se kompresuju, uporno pokušavaju da se vrate na originalnu veličinu, stoga održavaju čvrsto zaptivanje. To znači da čep održava jednak pritisak na površinu grla flaše i na taj način kompenzuje sve nepravilnosti u flaši.

Elastičnost daje čepu visok nivo tolerancije kod promena u temperaturi i pritisku. Lakoća i hemijska inertnost čine čep idealnim zatvaračem za vina. Otporan je na vlagu i godine bez gubitka vrednosti.

Ukoliko želite da pročitate više informacija o firmi Schiesser, kliknite ovde.

U nastavku strane, možete preuzeti PDF karakteristike svakog tipa čepa: